Personal

                                                 
                                            SMÅFÖTTERNAS PERSONAL

                                           

AVDELNING GRODAN

                                         

       MARIE                                        ANNA                                                                             

             barnskötare                               barnskötare                         

  100%                                      resurs / 75%                             

                                                                       

             JOHANNA                                   CHRISTEL

  barnskötare                          Vikarie/barnskötare

       100%                                            75%             

                 SOFIA                                          SUSANNE

             förskollärare                                  barnskötare

   100%                                               100%               

                     

           CAROLINA                                       ROLAND                                                   

           barnskötare                                     kök/städ

          100%                                               100%                     

               STINA

      förskolechef 100%


                                AVDELNING SNIGELN